18 MARCA

Przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwymi bądźcie i do końca miejcie nadzieję na łaskę, która wam dana będzie przy objawieniu Jezusa Chrystusa – 1 Piotra 1:13.

    „Przepasawszy biodra umysłu waszego” do długiego, trwałego i zdecydowanego wysiłeku, „trzeźwymi bądźcie”; nie pozwalajcie sobie na podekscytowanie, by pod jego chwilowym wpływem w bardzo krótkim czasie nie wyczerpać całej duchowej żywotności i następnie nie popaść w oziębłość czy zniechęcenie. Starajcie się uważnie rozważyć i przygotować na długie i cierpliwe znoszenie wszelkiego dyscyplinowania oraz prób wiary i cierpliwości potrzebnych do tego, by okazać się zwycięzcą i godnym błogosławionej nagrody obiecanej „temu, kto zwycięży”. Bieg, jaki jest przed nami, nie powinien cechować się zrywami, lecz „cierpliwym trwaniem w dobrym postępowaniu”. (R 3149)
* * *
    Chrześcijanin powinien stale mieć swoją wiedzę tak uporządkowaną, by być gotowym do służby. Jego umysłowe nawyki powinna cechować nie impulsywność, lecz trzeźwa rozwaga. Przy takim usposobieniu żarliwa nadzieja otrzymania oferowanej mu chwalebnej nagrody, którą otrzyma w czasie drugiego przyjścia Pana, będzie stałą inspiracją do działania, istnienia i cierpienia na chwałę Panu.

    Równoległe cytaty: Łuk. 12:34,35; Rzym. 13:13; Efez. 6:14; 1 Tes. 5:6,8; 1 Piotra 4:8; 5:8; 1 Kor. 1:7; Filip. 3:20; Tyt. 2:13; Żyd. 6:18,19; 2 Piotra 3:12.

    Pieśni: 21, 25, 32, 58, 92, 216, 320.
    Wiersze brzasku: (168) Poza cienie.
    Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5035.

    Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) trzeźwy(a), gotowy(a) do służby i pełen(na) błogosławionej nadziei? Jak to na mnie wpłynęło?

Powrót na początek

Do góry Cała Manna>>